Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kauza "Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad"

Sdružení v rámci svého poslání již od počátku znepokojivě sledovalo přípravu velké významné investiční akce města Toužimi - projekt tzv. "regenerace" náměstí Jiřího z Poděbrad. Když selhala možnost vést s vedením města Toužimi smysluplný dialog ve věci přípravy koncepce obnovy historického náměstí, využilo sdružení možnosti a v průběhu přípravy akce vstoupilo do správního řízení a snažilo se korigovat některé nevhodné záměry investora a projektanta, které nebyly zcela v souladu se zájmy řádné péče o zachování kulturního dědictví Toužimi a památkových hodnot tohoto území, které je chráněnou památkovou zónou. Přestože se nám nepodařilo zvrátit celkovou koncepci, byly některé naše dílčí požadavky úřady akceptovány.

Z hlediska našich cílů jsme přesvědčeni, že investorem a projektantem prosazená koncepce postrádá odpovědný, citlivý a kvalitní urbanistický, architektonický a památkářský přístup k tomuto nesporně cennému veřejnému prostoru historického jádra města Toužimi. Místo skutečné, kvalitní a citlivé rehabilitace tohoto prostoru a regenerace jeho nesporných hodnot, nabízí drahé a necitlivé řešení, které povede k další degeneraci tohoto cenného prostoru a tím i celého historického jádra města. 

Z principu zásadně nemůžeme akceptovat investorem a projektantem zamýšlenou plošnou likvidaci historických vrstev, které jsou prokzatelně dochovány pod nynějšími moderními povrchy náměstí, zejména historické dlažby z období 16.až 19. století a další prvky a pozůstatky historického podzemí města, jejichž existenci tvrdošíjně investor i projektant popírají. Kompletní likvidace původních dlažeb a jejich nahrazení novodobou dlažbou je nejen drahé, ale především z hlediska úcty ke kulturnímu dědictví tohoto místa neakceptovatelné a navíc odporuje platným zásadám památkové péče. Více viz příspěvky Stanovisko ASORKD ČR k "revitalizaci" náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi, Kontroverzní tzv. "regenerace" toužimského náměstí zahájena.

Na nebezpečí a problémy kolem obnovy náměstí jsme naposledy upozornili 9. srpna 2012 na happeningu, který se uskutečnil při příležitosti oficiálního slavnostního zahájení stavby "Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad" v Toužimi. Naší argumentaci a názor podpořila nejen řada odborníků a také známé sdružení ASORKD, ale i někteří občané Toužimi. Více viz příspěvek Happening pro náměstí 9. srpna 2012.

20. srpna 2012 rozhodnutím valné hromady č. 1/2012 pozastavilo občanské sdružení Pod střechou své aktivity v péči o ochranu, obnovu a využítí kulturních památek na území města Toužimi. Další osud náměstí i ostatních ohrožených památek v Toužimi nyní závisí na angažovanosti jednotlivců či jiných organizací na činnosti státní správy.