Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Náš spolek vznikl původně jako občanské sdružení z popudu několika lidí, kteří se sešli v březnu 2003 v tehdy nově zřízené komisi rady města Toužimi pro kulturu, památky a cestovní ruch, aby se pokusili upozornit na dosud opomíjené oblasti života regionu a napomohli při jejich rozvoji. Jejich snaha bohužel nenašla u samosprávy větší podporu a tak se rozhodli 10. prosince 2004 založit obecně prospěšnou společnost Pod střechou, která by se sama ujala iniciativy v zájmových oblastech. Avšak i tato snaha vyšla naprázdno, neboť soud odmítl organizaci zapsat do obchodního rejstříku. Proto byla nakonec zvolena forma občanského sdružení. Přípravný výbor ve složení Jaroslav Prchal, Jiří Schierl a Jaroslava Slepičková připravil stanovy a podal u ministerstva vnitra ČR návrh na registraci, to pak 9. května 2006 pod č. j. VS/1-1/64118/06-R provedlo registraci sdružení a přidělilo mu IČO 27031004. První, ustavující valná hromada sdružení proběhla 25. května 2006, kdy bylo přijato prvních šest členů, zvoleny orgány sdružení a program činnosti. Naše sdružení okamžitě zahájilo činnost, navázalo na dřívější aktivity svých členů, aktivně se zapojilo do kulturního a společenského života a do rozvoje cestovního ruchu v regionu Toužimska. Po vzniku nového sesterského občanského sdružení Cesta z města, přešly některé aktivity kolem cestovního ruchu do této organizace. V roce 2012 se sdružení stalo členem ANNA KK - Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, následně členem Místní akční skupiny MAS Náš region a v roce 2014 jsme se stali zakladateli Manětínské oblasti tmavé oblohy. V rámci rozvoje cestovního ruchu v našem regionu jsme se zapojili do projektu Karlovarského kraje Živý kraj.  Z důvodu legislativních změn, upravujících činnost neziskových organizací, došlo k transformaci občanského sdružení na zapsaný spolek registrovaný od 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. L 4514. Současně jsme v roce 2015 provedli další organizační změny. Účel organizace jsme prioritně zaměřili na poutní místo Skoky, ale v rámci poznávání, propagace, ochrany a rozvíjení kulturního dědictví regionu se budeme i nadále věnovat Toužimsku. Také jsme změnili organizační strukturu s cílem zapojit do našich aktivit širší veřejnost. Aktuálně máme 10 individuálních řádných,  14 přidružených (členů Poutní bratrstva Mariánských Skoků) 1 čestného člena. 

 

 

ORGÁNY SPOLKU

Statutární zástupci:
Jiří Schierl, předseda
Ing. Petr Linhart, místopředseda

 

Výbor:
Jiří Schierl, předseda
Ing. Petr Linhart, místopředseda
Ing. Ivana Květoňová, pokladník
Lenka Luňáčková, člen
Michal Nedvídek, člen

 

Kontrolní komise:
Jaroslav Prchal, člen
Kamila Prchalová, člen

 

Poutní bratrstvo Mariánských Skoků

 

 

  NAŠI PARTNEŘI

cesta-zs.newlogo.jpg  klaster-tepla.logo.gif  deutschbohmen.newlogo.jpg  ag-wurzburg2.png 

 

 

JSME ČLENY

 mas_kzv_rgb_mal.jpg anna-kk2014_logo.jpg  moto_logo-min.jpg

 

 

PODPORUJEME A ÚČASTNÍME SE

   

 

PROJEKTY SPOLKU A PROJEKT ŽIVÉ SKOKY FINANČNĚ PODPOŘILY TYTO VEŘEJNÉ INSTITUCE A NADACE
 
 
 
 
V roce 2020
  Obrazek  bochov_znak2.gif  zlutice.znak.gif  touzim_znak-1500.gif  nadace-chfond_logo.gif  nzu.png  ag.logo.gif    
 
V roce 2019
  Obrazek  bochov_znak2.gif  zlutice.znak.gif  nadace-chfond_logo.gif  nzu.png  ag.logo.gif     
 
V roce 2018
bochov_znak2.gif  zlutice.znak.gif  nadace-chfond_logo.gif  nzu.png     
 
V roce 2017
bar.ces.mini.jpg  Obrazek  bochov_znak2.gif  zlutice.znak.gif  nadace-chfond_logo.gif  nzu.png     
 
V roce 2016
Obrazek  bochov_znak2.gif  zlutice.znak.gif  nadace-chfond_logo.gif  nzu.png     
 
 
V roce 2015
Obrazek  bochov_znak2.gif  zlutice.znak.gif  nadace-chfond_logo.gif  nzu.png            
 
 
V roce 2014
Obrazek bochov_znak2.gif  zlutice.znak.gif  nadace-chfond_logo.gif  nzu.png      
 
 
 V roce 2013
Obrazek  bochov_znak2.gif  zlutice.znak.gif  nadace-chfond_logo.gif  nzu.png
 
V roce 2012
Obrazek  bochov_znak2.gif  zlutice.znak.gif  nadace-chfond_logo.gif  nzu.png
 
 
V roce 2011
touzim_znak-1500.gif  bochov_znak2.gif  zlutice.znak.gif  nadace-chfond_logo.gif  nzu.png

 

V roce 2010 

nzu.png  bar.ces.mini.jpg  nzu.png

 

Poznámky: V přehledu jsou uvedeni také poskytovatelé dotací, jejichž příjemcem není spolek, ale partneři spolupracující na společném projektu Živé Skoky.