Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny ve spolku v roce 2015

4. 12. 2015

Z důvodu legislativních změn, zejména přijetí nového občanského zákoníku, který nově upravuje i problematiku neziskových organizací, došlo k transformaci našeho občanského sdružení na zapsaný spolek, současně jsme přistoupili k některým organizačním změnám.

Na schůzi nejvyššího orgánu spolku, valné hromadě, byly 29. listopadu 2015 schváleny nové stanovy spolku. Ty upravují název organizace na "Pod střechou, z. s.", mění se také sídlo spolku, nově je ve Skocích čp. 21, tedy v objektu, který od roku 2015 náš spolek vlastní. Upravil se účel spolku, zdůrazněno bylo jeho zaměření na všestranný rozvoj a podporu poutního místa Skoky u Žlutic, tedy na ochranu, poznávání, podporu, rozvíjení a propagaci kulturního dědictví a také související ochranu přírody a krajiny. Další změny se dotkly organizační struktury spolku, výkonným orgánem se stal výbor, vznikl nový zvláštní orgán spolku "Poutní bratrstvo Mariánských Skoků", jehož účelem je zapojení širší veřejnosti do činnosti spolku.